Casaments a l'Empordà

El dia més important de la vostra vida.
Una gran experiència. Com ho va ser per a ells: